Zdieľať na:
Certifikáty a licencie ...
SECURIDO
EXKLUZÍV
Bezpečnostné dvere sú certifikované podľa smerníc Európskej únie, technických noriem EU, skúšobných postupov NBÚ SR, slovenských technických noriem a predpisov záväzných pre použitie a inštaláciu.
Certifikáry bezpečnostných dverí Exkluzív.
tech sluz dvere zabezp
BENEDOOR
Certifikát - bytové bezpečnostné dvere 2. bezp. trieda  (stiahnuť)
Certifikát - bytové bezpečnostné dvere 3. bezp. trieda  (stiahnuť)