Zdieľať na:
Kvalitná Elektroinštalácia je mimoriadne dôležitá o tom sa denne presviedčame. Zastaraná  ale aj nekvalitné zrealizovaná elektroinštalácia sú často príčinou porúch elektrospotrebičov, ale čo je horšie sú príčinou požiarov, ktoré majú niekedy žiaľ  aj tragické následky. Chýbajúce ochranné prvky hlavne v kúpeľniach a kuchyniach zvyšujú riziko pre osoby užívajúce  tieto  priestory.  Pre nás je dôležitá bezpečnosť užívateľov pri prevádzke.  My kladieme dôraz na to aby všetky  práce, ktoré realizujeme boli v súlade s platnými predpismi a platnými technickými normami. Všetci naši odborníci v tejto oblasti majú všetky požadované osvedčenia a prax. V prípade potreby Vám radi poskytneme tieto služby:
Elektroinštalácie ...
- montáž elektrických rozvodov v rodinných domoch a bytoch

-
-výmena elektrorozvodov

- montáž bleskozvodov