Zdieľať na:
Elektronický zabezpečovací systém

Hlavnou úlohou Elektronického zabezpečovacieho je v prevažnej väčšine informovanie o prípadnom neoprávnenom vniknutí do chránených priestorov. Táto informácia môže byť vydaná svetelným alebo zvukovým znamením odoslaná pomocou sms alebo mms správy na vybraté tel. čísla prípadne kombináciou viacerých spôsobov v závislosti od okolností a požiadaviek zákazníka.

Realizácia zákazky a vypracovanie cenovej ponuky


Kvalitne zabezpečiť objekt elektronickým systémom vyžaduje dobre poznať objekt, činnosť ktorá je v
ňom realizovaná ako aj požiadavky majiteľa objektu na elektronický zabezpečovací systém (EZS) ako aj najpravdepodobnejšie možnosti ohrozenia zabezpečovaných priestorov. Iné požiadavky sú na zabezpečenie rodinného domu, bytu na prízemí, bytu  na 5 poschodí a iné na priestory objektu v ktorom je viacej nájomníkov. Tiež cena je iná pri rozdielnych zabezpečeniach rôznych priestorov EZS. To platí v závislosti od požiadaviek zákazníka na základnú ochranu alebo sú požiadavky zákazníka o doplnenie ďalších súčastí systému. Ďalší rozdiel je v tom či  sa jedná o inštaláciu EZS počas realizácie stavby alebo už  v objekte, ktorý je v prevádzke.
Postup pri realizácii zabezpečenia objektu:
-Po dohovore s klientom ideme do konkrétneho objektu
-Zistíme požiadavky objednávateľa na EZS
-Oboznámime sa s objektom
-Ďalej oboznámime klienta s našou predstavou o zabezpečení objektu a vysvetlíme mu prečo by sme objekt zabezpečili takýmto spôsobom a odpovieme mu na jeho otázky.
-Následne vypracujeme cenovú ponuku
-Vypracujeme objednávku a po poukázaní zálohovej platby dohodneme s klientom presný dátum realizácie diela
-Systém nainštalujeme a dáme do prevádzky
-Následne zaškolíme obsluhu aby systém bol funkčný a aby sa predišlo falošným poplachom
LICENCIA
Elektronický zabezpečovací systém
 
Hlavnou úlohou Elektronického zabezpečovacieho je v prevažnej  
väčšine informovanie o prípadnom neoprávnenom vniknutí do  
chránených priestorov. Táto informácia môže byť vydaná svetelným  
alebo zvukovým znamením odoslaná pomocou sms alebo mms správy  
na vybraté tel. čísla prípadne kombináciou viacerých spôsobov v  
závislosti od okolností a požiadaviek zákazníka.

Realizácia zákazky a vypracovanie cenovej ponuky


Kvalitne zabezpečiť objekt elektronickým systémom vyžaduje dobre  
poznať objekt, činnosť ktorá je v ňom realizovaná ako aj požiadavky  
majiteľa objektu na elektronický zabezpečovací systém (EZS) ako aj  
najpravdepodobnejšie možnosti ohrozenia zabezpečovaných priestorov.  
Iné požiadavky sú na zabezpečenie rodinného domu, bytu na prízemí,  
bytu  na 5 poschodí a iné na priestory objektu v ktorom je viacej  
nájomníkov. Tiež cena je iná pri rozdielnych zabezpečeniach rôznych  
priestorov EZS. To platí v závislosti od požiadaviek zákazníka na  
základnú ochranu alebo sú požiadavky zákazníka o doplnenie ďalších  
súčastí systému. Ďalší rozdiel je v tom či  sa jedná o inštaláciu EZS  
počas realizácie stavby alebo už  v objekte, ktorý je v prevádzke.
Postup pri realizácii zabezpečenia objektu:
- Po dohovore s klientom ideme do konkrétneho objektu
- Zistíme požiadavky objednávateľa na EZS  
- Oboznámime sa s objektom
- Ďalej oboznámime klienta s našou predstavou o zabezpečení  
objektu a vysvetlíme mu prečo by sme objekt zabezpečili takýmto  
spôsobom a odpovieme mu na jeho otázky.
- Následne vypracujeme cenovú ponuku
- Vypracujeme objednávku a po poukázaní zálohovej platby  
dohodneme s klientom presný dátum realizácie diela
- Systém nainštalujeme a dáme do prevádzky
- Následne zaškolíme obsluhu aby systém bol funkčný a aby sa  
predišlo falošným poplachom
CERTIFIKÁT